PROJEKTPLUS

PROJEKTPLUS 

 

Jak se k nám dostanete?

Tram 12 a 24 zastávka Nádraží Holešovice a dále podchodem.
Tram 17 zastávka Nádraží Holešovice a dále asfaltovou cestou.
Metro C stanice Nádraží Holešovice výstup vlakové nádraží.
Vlakem zastávka Nádraží Holešovice

Galerie Projektplus na nádraží Holešovice byla založena v roce 2010. Původně využíval 12 vitrín s otočnými válci pro vlakové jízdní řády v úzkém koridoru hlavní haly k výstavám současného vizuálního a konceptuálního umění. K přibližně 6 výstavám ročně časem přibyly doprovodné akce – koncerty a performance. V roce 2013 se podařilo navázat spolupráci s sasociací MLOK která se podílí na organizaci. Od roku 2015 rozšiřujeme výstavní prostor o  atrium nádražní haly.

Projektplus získal  v roce 2015 podporu městské části Prahy 7.

 Nádražní budova z 80. let, ve které byla také  restaurace Kompas, dnes jako veřejný prostor skomírá. Subjekty pronajímající si jednotlivé stánky a zaplňující je podivným sortimentem se často mění a místo se stalo útočištěm lidí bez domova a narkomanů. Věříme, že Projektplus přispívá k oživení nádražní haly a kromě své role off - space prostoru pro výstavy současného umění využívá přirozeným způsobem zájmu cestujících a výše zmíněných sociálních skupin, propojuje je s uměleckou komunitou a reaguje na konkrétní místo. Do budoucna počítáme s navázáním spolupráce s některou s organizací pro bezdomovce. 

 

Vitríny s válci na nádraží Holešovice se nachazí přímo v hlavní hale vlakového nádraží, v uzkém koridoru, v pravo mezi zrušenou prodejnou a pokladnou.

Former timetable boxes at Holešovice Railway Station, Prague are oriented in right side of main hall, in close corridor in  between closed giftshop and cash offices.

technické specifikace

24 válců je rozděleno do dvou částí po 12, 
lze tedy využívat i jen polovinu prostoru.
Rozměry pláště jednotlivých válců jsou 
87 cm na výšku a 110 cm na šířku

Built with Berta